Zaznacz stronę

Uwolnij to, co odcisnęło się w Twoim ciele.

 

 

Korzyści z uczestnictwa w sesjach indywidualnych oraz grupowych zajęciach świadomego ruchu:

  • większa świadomość swojego ciała, lepszy kontakt z własnym ciałem
  • zwiększenie zaufania do mądrości ciała i gotowości, by z niej korzystać
  • zbadanie odcisków zapisanych w ciele oraz uruchomienie procesu najoptymalniejszych dla całego systemu zmian
  • doświadczenie nowego wymiaru obecności ze sobą i w relacji z innymi
  • pogłębianie uważności
  • większa elastyczność i możliwości ruchu – wzrost komfortu w ciele
  • ustąpienie dolegliwości (takich jak ból, napięcie, itd).

PRACA Z CIAŁEM

W naszych ciałach i umysłach nosimy zapis wszystkich przeżytych doświadczeń. Doświadczenia te oraz towarzyszące im emocje i idee zostają zapamiętane przez ciało w postaci tzw. Odcisków Życia (Life Impressions), czyli swoistej pamięci ciała. Część z utrwalonych nawyków (zarówno na poziomie ciała jak i reagowania emocjonalnego czy myślenia) wciąż ma zastosowanie w życiu obecnym, natomiast niektóre są już zupełnie nieaktualne i to one właśnie nas blokują.

Serdecznie zapraszam na sesje indywidualne oraz grupowe zajęcia świadomego ruchu metodą  Life Impressions Bodywork. Metoda ta została opracowana przez Donalda Van Howtena, założyciela Ayurveda & Life Impressions Institute.

Poprzez uważny ruch, dotyk i podążanie za ciałem, praca tą metodą pozwala zwiększyć świadomość ciała i zapisanych w nim wzorców, wspiera proces uwolnienia się od tych Odcisków Życia, które nas ograniczają oraz powrót do autentycznego Ja i wewnętrznego komfortu.

BODY CONNECTION COACHING™ –  zapraszam Cię na sesję, podczas której łączę coaching z pracą z ciałem. Inspiracje czerpię m.in z metody Life Impressions Bodywork Donalda Van Howtena oraz z Transformującej Obecności Alana Seala. Poprzez uważny dotyk, podążanie za tym, jak ciało prowadzi i pogłębiające pytania będziesz miał/a  okazję do poszerzenia samoświadomości, zrozumienia siebie, swojego ciała, doświadczanych emocji, dotarcia do utrwalonych przekonań i zainicjowania zmiany na każdym z poziomów: ciała, emocji, myślenia, zachowania.