Zaznacz stronę

BODY CONNECTION COACHING™  –  zapraszam Cię na sesję, podczas której łączę coaching z pracą z ciałem. BODY CONNECTION COACHING™ to proces wielowymiarowy obejmujący:

  • terapeutyczną pracę z ciałem, uwalnianie zapisanych w nim „odcisków życia”, uruchamianie uzdrawiających reakcji w systemie nerwowym, pogłębianie świadomości ciała i umiejętności czytania sygnałów płynących z ciała, korzystania z jego mądrości.
  • transformujacy proces coachingowy, który wesprze Cię w doświadczeniu nowych jakości, w zmianie perspektywy, pogłębieniu świadomości siebie i sytuacji, wyjściu poza dotychczasowe schematy.

W tym podejściu sesja odbywa się na stole do masażu. Poprzez uważny dotyk – Touch of Awakening® wywodzący się z metody Life Impressions Bodywork, podążanie za tym, jak ciało prowadzi i pogłębiające pytania będziesz miał/a  okazję do pełniejszego zrozumienia siebie, swojego ciała, potrzeb, emocji, przekonań, uwolnienia się od ograniczających schematów, dotarcia do swojego autentycznego Ja i zainicjowania zmiany na każdym z poziomów: ciała, emocji, myślenia, zachowania.