Zaznacz stronę

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

to forma pomocy psychologicznej skierowana głównie do osób poszukujących wsparcia w aktualnych trudnościach, w rozwiązaniu różnych problemów życiowych dotyczących ich samych lub ich relacji z bliskimi. W ramach tej formy wsparcia będziesz miał/a możliwość:

  • przyjrzenia się swojej aktualnej sytuacji
  • zrozumienia mechanizmów występujących w tej sytuacji i własnych schematów, które się w niej ujawniają
  • uświadomienia sobie swoich potrzeb oraz tego, co jest dla Ciebie ważne, by zapewnić sobie poczucie życia w zgodzie ze sobą
  • wypracowania optymalnych dla siebie sposobów na poradzenie sobie z trudnościami