Zaznacz stronę

TWORZENIE PODSTAWY DO WYSIŁKU OD SZYI W DÓŁ…

Warsztaty prowadzone przez DONALDA VAN HOWTENA

„Zwykle działamy nawykowo kiedy wykonujemy pracę wymagającą wysiłku ze strony nóg. Zapominamy, że nie tylko to mamy do dyspozycji. Będziemy badać spacerowanie, kopanie, jazdę na rowerze i inne czynności używając całych siebie.”

W miarę jak rozwija się nasze życie nabieramy pewnych nawyków organizując cały system w bardziej statyczny sposób, z uwzględnieniem wzorów funkcjonalnych i myślowych. Te nawykowe wzory usztywniają się poprzez powtarzanie, powodując gęstnienie powięzi i ograniczając w istotny sposób możliwości ruchu. Taka dynamika znajduje odzwierciedlenie w ścieżkach neuronowych naszego mózgu; bruzdy w korze mózgowej stają się głębsze

i trudniej dostępne, gdy zachodzi potrzeba wykonania innego ruchu, niż ten który znamy. Kiedy jesteśmy proszeni o poruszanie się w nowy sposób, ustalone granice w tkankach często stawiają opór lub też nie można ich odnaleźć. To, z kolei, tworzy potrzebę większego kompensowania nowego ruchu, używania mięsni zaprojektowanych do innych zadań oraz przeciążania kości i stawów.

 W trakcie zajęć będziemy eksplorować relacje w ciele od góry do dołu oraz od środka na zewnątrz. Będziemy w łagodny sposób badać uwalnianie głębokich tkanek, począwszy od stóp, przez miednicę, obręcz barkową aż do podstawy czaszki. W trakcie sesji pacjent będzie wykonywał ruch, podczas gdy terapeuta skupi się na układzie powięzi w tkankach. Taki sposób wymusza i wyzwala reakcję w obszarze nawykowych wzorów zawartych w korze mózgowej. Do pewnego stopnia będziemy przytrzymywać miejsce, w którym pacjent już ma obszar ściśnięty i będziemy zachęcać do kierunkowego ruchu, który przywróci możliwości funkcjonowania oraz myślenia otwierając nowe możliwości bycia.

W pewien określony sposób przytrzymujemy tkanki, które już są ściśnięte od środka. Następnie prosimy pacjenta o wyjście z tego wzoru. Tak naprawdę pomagamy mu uwolnić się od własnych zahamowań. Większość wspólnej pracy będzie polegała na budowaniu większej świadomości ciała i swobody ruchu.

Przygotujcie się na letnie prace takie jak kopanie w ogrodzie, wędrowanie, jazdę na rowerze oraz inne czynności, w których będziecie angażować całych siebie. Kopanie, zginanie, podnoszenie a nawet spacer wymagają zintegrowanego ciała, a nie tylko stóp i nóg.

W czasie zajęć będziemy badać integrowanie nie tylko nóg i stóp, ale również miednicy, żeber oraz pleców, które wykorzystamy w naszych ćwiczeniach. Zaangażujemy też szyję, kości czaszki, miednicę, kręgosłup i stopy. Lekcje ruchu będziemy ćwiczyć po kopaniu, wędrowaniu itp.

Szczegółowe informacje:
Agata Olszewska-Sarapata
coaching.agata.olszewska@gmail.com
668 820 300

lifeimpressions.info.pl

Zapraszamy też na stronę:
http://lifeimpressionsinst.com/wpblog