Zaznacz stronę

Projekt jest adresowany do osób nieaktywnych zawodowo z niepełnosprawnościami po 30 roku życia mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata realizuje w ramach tego projektu indywidualne wsparcie motywacyjne w formie coachingu oraz warsztaty rozwojowe z zakresu:

  1. Rozwój umiejętności społecznych – cz 1: komunikacja, współpraca w grupie, budowanie kontaktów.
  2. Rozwój umiejętności społecznych – cz 2: asertywność́ – czyli sztuka bycia sobą, rozwiązywanie konfliktów.
  3. Realizacja celów, automotywacja, elementy zarządzania czasem.
  4. Wiara w siebie: twórcze i skuteczne rozwiązywanie problemów, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowanie pewności siebie, metody radzenia sobie ze stresem.

 

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego