Zaznacz stronę

Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata wraz z Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość realizuje projekt aktywizacji zawodowej pt. Akademia zatrudnienia.

W ramach projektu wsparcie uzyskały osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo i bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

W projekcie Warsztat Rozwoju zrealizował 180 godzin indywidualnego wsparcia motywacyjnego (coachingu) oraz grupowe wsparcie motywacyjne.