Zaznacz stronę

Dotknij tego, co jest naprawdę ważne.

COACHING

Zapraszam Cię w wyjątkową podróż w głąb siebie, by lepiej siebie zrozumieć, odkryć swój potencjał i zaprojektować swoje życie w zgodzie ze sobą i najważniejszymi dla Ciebie wartościami.

Każdy człowiek ma w sobie unikalne jakości. Moim przywilejem w roli coacha jest towarzyszenie ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu tego potencjału, by mogli stawać się w pełni sobą i dzielić się ze światem tym, co w nich najpiękniejsze.

W czasie sesji moi klienci najczęściej pracują nad:

 • docieraniem do swojego autentycznego Ja
 • rozumieniem swoich potrzeb
 • klaryfikacją swojej misji, roli, wizji życia
 • wzmocnieniem wiary w siebie i swoje możliwości
 • rozumieniem przeżywanych emocji i informacji, które one niosą
 • efektywnością osobistą w realizacji zamierzeń
 • motywacją do działania
 • zmianą przekonań
 • asertywnością
 • budowaniem satysfakcjonujących relacji
 • podejmowaniem decyzji

To co będzie działo się podczas naszej współpracy zależy od Ciebie. W ramach procesu coachingowego Klient sam ustala temat, którym chce się zająć i rezultat, który chce osiągnąć, a sposoby pracy podczas sesji są dostosowywane do potrzeb i preferencji Klienta.

BODY CONNECTION COACHING™  –  zapraszam Cię na sesję, podczas której łączę coaching z pracą z ciałem ( terapią manualną Life Impressions Bodywork). W tym podejściu sesja odbywa się na stole do masażu. Proces obejmuje zarówno uwalnianie zapisanych w ciele traum czy pracę z objawami (napięcie, ból, choroba) jak i pracę z przekonaniami i przeżywanymi emocjami. Poprzez uważny dotyk, podążanie za tym, jak ciało prowadzi i pogłębiające pytania będziesz miał/a  okazję do poszerzenia świadomości siebie, zrozumienia, co ważnego mówi Twoje ciało, uwolnienia się od ograniczających schematów, dotarcia do swojego autentycznego Ja i zainicjowania zmiany na każdym z poziomów: ciała, emocji, myślenia, zachowania.