Zaznacz stronę

Uwolnij to, co odcisnęło się w Twoim ciele.

 

 

Korzyści z uczestnictwa w sesjach indywidualnych oraz grupowych zajęciach świadomego ruchu:

  • większa świadomość swojego ciała, lepszy kontakt z własnym ciałem
  • uruchomienie wewnętrznego skanowania, uskutecznienie dialogu między półkulami mózgu
  • zbadanie odcisków zapisanych w ciele oraz uruchomienie procesu najoptymalniejszych dla całego systemu zmian
  • zwiększenie zaufania do mądrości ciała i gotowości, by z niej korzystać
  • doświadczenie nowego wymiaru obecności ze sobą i w relacji z innymi
  • pogłębianie uważności
  • większa elastyczność i możliwości ruchu – wzrost komfortu w ciele
  • ustąpienie dolegliwości (takich jak ból, napięcie, itd).

PRACA Z CIAŁEM

W naszych ciałach i umysłach nosimy zapis wszystkich przeżytych doświadczeń. Doświadczenia te oraz towarzyszące im emocje i idee zostają zapamiętane przez ciało w postaci tzw. Odcisków Życia (Life Impressions), czyli swoistej pamięci ciała. Część z utrwalonych nawyków (zarówno na poziomie ciała jak i reagowania emocjonalnego czy myślenia) wciąż ma zastosowanie w życiu obecnym, natomiast niektóre są już zupełnie nieaktualne i to one właśnie nas blokują.

Serdecznie zapraszam na sesje indywidualne oraz grupowe zajęcia świadomego ruchu metodą  Life Impressions Bodywork. Metoda ta została opracowana przez Donalda Van Howtena, założyciela Life Impressions Institute.

Poprzez uważny ruch, dotyk i podążanie za ciałem, praca tą metodą pozwala zwiększyć świadomość ciała i zapisanych w nim wzorców, wspiera proces uwolnienia się od tych Odcisków Życia, które nas ograniczają oraz powrót do uzdrawiających wspomnień, wewnętrznego komfortu i autentycznego Ja.