Zaznacz stronę

Popatrz z nowej perspektywy.

WARSZTATY i SZKOLENIA

W ramach realizowanych przeze mnie warsztatów i szkoleń uczestnicy mają okazję pogłębiać samoświadomość, rozwijać umiejętności (społeczne i z zakresu efektywności osobistej), poszerzać wiedzę, wypracowywać skuteczne rozwiazania dla siebie i organizacji, w której pracują oraz sposoby na ich wdrożenie. Podczas tych spotkań kładę nacisk na:

 • tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi
 • doświadczenie, refleksję i wdrażanie zmian
 • korzystanie z wiedzy i doświadczenia uczestników
 • wypracowanie ważnych dla uczestników czy organizacji rezultatów

OBSZARY TEMATYCZNE:

 1. Team-coaching – warsztaty budujące zespół, wzajemne zrozumienie i skuteczną współpracę, wspierające zespół w poradzeniu sobie z trudnościami i efektywnym współdziałaniu w realizacji celów.
 2. Komunikacja i współpraca – warsztaty wspierające rozwój skutecznej komunikacji, współpracy opartej na empatii, asertywności.
 3. Skuteczny lider – warsztaty rozwijające i wzmacniające umiejętności zarządzania, w tym budowania relacji ze współpracownikami, delegowania zadań i odpowiedzialności, motywowania.
 4. Praca z emocjami – warsztaty wspierające rozumienie czym są emocje i co wnoszą, rozwijające umiejętności i strategie radzenia sobie z emocjami i stresem, praca z przekonaniami.
 5. Skuteczne zarządzanie sobą w czasie – warsztaty budujące świadomość wartości i priorytetów oraz wspierające w wypracowaniu optymalnej strategii zarządzania sobą w czasie.
 6. Warsztaty rozwoju osobistego skoncentrowane na dookreśleniu misji życiowej i projektowaniu życia w zgodzie ze sobą.
 7. Szkolenia i warsztaty dla coachów. W ramach rozwoju coachów aktualnie współpracuję z Szkoła Coachingu Katarzyna Kuzak.
 8. Warsztaty z metody Life Impressions Bodywork w ramach współpracy z Life Impressions Institute, Santa Fe, New Mexico, USA.